LIELAIS ZIEMAS svētku gadatirgus Liepājā

LIELAIS ZIEMAS svētku gadatirgus Liepājā

Liepājas Olimpiskais centrs, Liepāja

Norises datums | 06.12.2020

Pieteikšanās: 01.02.2020 - 05.12.2020

Sīkāka informācijaStendu vietu atlase

Stendu vietu atlase

Atlasiet zemāk redzamajā pasākuma kartē sev vēlamās stendu vietas un pēc tam nodaļā "Izvēlētās stendu vietas" (zemāk šajā lapā) spiediet pogu "Noformēt pasūtījumu".

IEEJA / ВХОД / ENTRANCE preču iekraušana /погрузка товаров / loading of goods 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 27 26 25 47 48 49 50 12 183 182 181 180 179 178 177 176 175 24 23 51 52 58 57 56 55 77 78 79 80 54 53 81 82 88 87 86 85 107 108 109 110 84 83 111 112 118 117 116 115 137 138 139 140 114 113 141 142 148 147 146 145 167 168 169 170 144 143 171 172 13 14 15 16 17 18 19 20 21 174 173 37 38 36 39 35 40 34 41 33 42 32 43 31 44 30 45 29 46 67 68 66 69 65 70 64 71 63 72 62 73 61 74 60 75 59 76 97 98 96 99 95 100 94 101 93 102 92 103 91 104 90 105 89 106 127 128 126 129 125 130 124 131 123 132 122 133 121 134 120 135 119 136 157 158 156 159 155 160 154 161 153 162 152 163 151 164 150 165 149 166 22

- Pārtikas produkti, 2 x 2 m2 un 2 x 3 m2

- Citas preces, 2 x 2 m2, 2 x 3 m2 un 3 x 3 m2

Izvēlētās stendu vietas

Pašlaik nav izvēlētu stendu vietu.