Daudz laimes – Latvija!
  • Publicēts: 18.11.2021 09:00

Daudz laimes dzimšanas dienā, mūsu Latvija!

Latvijai – 103!

Saules mūžu, latvju spēku un zelta rokas amatniekiem radīt skaistus rokdarbus un gardus ēdienus!
Dzejas autors: Rieteklis
Še, kur līgo priežu meži,
Esmu dārgām saitēm siets.
Šī ir mana tēvu zeme,
Esmu dzimis gaujmaliets.
Svešās zemēs esot jauki.
Daudz, jo jauki brīnumi.
Augsti kalni, plaši lauki,
Greznām puķēm rotāti.
Bet, kas svešas zemes, salas
Man ar savu greznumu,
Ja es še pie Gaujas malas
Dzirdu latvju valodu.
Sveika, Gauja! Plūsti knaši
Tur, kur Baltā jūra iet!
Gadu simteņiem, lai braši
Latvju tauta zeļ un zied!