LM atturas no cilvēku labklājības
  • Publicēts: 16.11.2021 14:02

Saņemta vēstule no Labklājības ministrijas

My Expo ir aktīvi iesaistījusies diskusijās par Ziemassvētku tirdziņu norisi 2021.gadā. Esam izsūtīšu vēstules vairākām ministrijām Latvijā ar lūgumu atbalstīt vietējos amatniekus un mājražotājus! Ekonomikas ministrija ir vienīgā, kura līdz šim ir atbalstījusi mūs.
Šokējoša un neizprotama bija šodien (16.11) saņemtā vēstule no Labklājības ministrijas, kura nevēlas atbalstīt un, šķiet, pat atklāti  norobežojas no amatnieku un mājražotāju labklājības!

Lūk, fragments no vēstules

Par aizliegumu rīkot gadatirgus un Ziemassvētku tirdziņus

Labklājības ministrija ir saņēmusi Jūsu iesniegumu, kurā paužat neizpratni par aizliegumu rīkot gadatirgus un Ziemassvētku tirdziņus.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 588 “Ekonomikas ministrijas nolikums” 1.punktam Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde pakalpojumu politikas jomā, turpretim saskaņā ar 2004. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 286 “Veselības ministrijas nolikums” 1.punktu Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Līdz ar to jautājumi par pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē ir Ekonomikas ministrijas un Veselības ministrijas kompetences jautājumi.

Ņemot vērā, ka Jūsu iesniegums ir adresēts arī abām iepriekšminētajām ministrijām, tās sniegs atbildi atbilstoši savai kompetencei.

Valsts sekretāra vietniece

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu D.Jakaite

Turpinām atbalstīt vietējos ražotājus!

Joprojām mēs –  My expo – mēģinām atbalstīt vietējos amatniekus un mājražotājus, lai valdība atļautu rīkot Ziemassvētku tirdziņus. Mēs rakstām vēstules, zvanām atbildīgāk institūcijām. Esam priecīgi, ka mūsu postus facebookā ir sasnieguši ap 90 000 tūkstošiem FB lietotāju! Paldies tiem, kuri mūs atbalsta!