2020.03.01 (aktualine redakcija)

DALYVAVIMO RENGINE TAISYKLĖS

1.Renginio dalyvis

1.1.Tai asmuo, kuris laiku ir teisingai padarė registraciją Renginio organizatoriaus tinklalapyje www.myexpo.lv ir sumokėjo visą mokestį už savo stendą Renginyje nurodytu laiku.

 1. Registracija renginiui

2.1.Registracija vyksta Renginio organizatoriaus tinklalapyje www.myexpo.lv, užpildžius paraiškos formą.

2.2. Dalyvavimas renginyje patvirtinamas per 2 (dvi) darbo dienas. Renginio organizatorius siunčia Renginio dalyviui el. pašta. Laišką su patvirtinimu ir išankstinio apmokėjimo sąskaita. Sąskaita parodo dalyvio pasirinkto stendo bendrą sumą ir numerį.

 1. Mokėjimo tvarka

3.1. Renginio dalyvis privalo sumokėti Išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra per 5 darbo dienas. Jei sąskaita faktūra nėra sumokėta per nustatytą terminą, Renginio organizatorius turi teisę be įspėjimo atšaukti Dalyvio registraciją ir registruotą stendą.

3.2. Sąskaitos faktūros originala Renginio dalyvis gali gauti , informuodamas Renginio organizatorių apie tai bent 5 dienas iki Renginio.

3.3. Jei Renginio dalyvis užsiregistravo, moka už dalyvavimą Renginyje, tačiau neatvyko, Renginio organizatorius turi teisę ne grąžinti sumokėtus pinigus.

 1. Darbo vieta, plotas ir kainos

4.1. Darbo vieta ir darbo vietos kaina nurodytos Renginio organizatoriaus tinklalapyje www.myexpo.lv kiekviename Renginio skyriuje lauke „Registracija“. Plotas yra m2, o kaina – eurais, įskaitant PVM.

4.2. Renginio dalyvis privalo rengti stendą tik užregistruotos ir apmokėtos vietos ir teritorijos ribose.

4.3. Renginį pati organizuoja ir dekoruoja pats renginio dalyvis. Stendo įkėlimas neturi trukdyti kitiems renginio dalyviams. Jei reikalingi surinkimo darbai, Renginio dalyvis turi juos atlikti ne daugiau kaip 1 m atstumu nuo stendo.

4.4. Už stendo švarumą po surinkimo ir išmontavimo, taip pat 1 m atstumu nuo nuomojamo stendo esančio ploto, yra atsakingas Dalyvis. Jei Renginio dalyvis neatitinka šios sąlygos, Renginio organizatorius turi teisę skirti baudą. Baudos dydis nustatytas Dalyvavimo taisyklių 8 skyriuje

4.5. Stendas turi būti visiškai sutvarkytas 30 minučių iki kiekvieno įvykio oficialaus atidarymo. Iki oficialaus renginio atidarymo, vyksta fotografija. Jei stendas nėra tinkamu laiku surengtas, Renginio organizatorius turi teisę skirti baudą. Baudos dydis nustatytas Dalyvavimo taisyklių 8 skyriuje (punkte).

4.6. Renginio dalyvis turi dalyvauti renginyje, būti savo stende.

4.7. Renginio dalyvis negali išvykti ar išnešti prekes iš Renginio prieš tai, kai Renginys yra oficialiai uždarytas. Kitu atveju Organizatorius turi teisę skirti Dalyvio baudą, kuri atitinka bendrą Dalyvio stendo plotą, ir Dalyvis privalo sumokėti šią baudą 100 proc.

 1. Reklama

5.1. Renginio dalyvis turi teisę reklamuoti savo produktą renginio dieną, nurodydamas jo pavadinimą ir kainą pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

 

 1. Draudimas

6.1. Renginie draudžiama prekiauti žuvimi ir mėsos produktais be šaltų vitrinų; produktai su aštriu, nemaloniu kvapu; prekės su politiniais užrašais; prekės su diskriminaciniais užrašais ir (arba) nuotraukomis; Prekės, kurios neatitinka įvykių profilio, kaip nustatė renginių organizatorius. Religinio turinio elementai. Prekes su  plikas žmoniu nuotrauka.

6.2. Renginio dalyviui draudžiama eiti į įvykį renginio dieną ir platinti reklaminius lankstinukus. Jie gali būti Dalyvio stende.

6.3. Renginio dieną dalyviui draudžiama naudotis garsia muzika, kuri galėtų sutrikdyti kitus dalyvius. Renginio organizatorius turi teisę prašyti triukšmo mažinimo. Jei tai nepaisoma, Renginio organizatorius turi teisę skirti baudą. Baudos dydis nustatytas Dalyvavimo taisyklių 8 skyriuje (punkte).

6.4. Renginio dieną dalyviui draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus. Jei tai yra nustatyta, Renginio organizatorius turi teisę sustabdyti Dalyvio darbą įvykyje ir skirti baudą. Baudos dydis nustatytas Dalyvavimo taisyklių 8 skyriuje (punkte).

6.5. Renginio dalyviui draudžiama likti nakvoti Renginie, jei renginys trunka ilgiau nei vieną dieną.

6.6. Dalyviams draudžiama parduoti klausimyne ir nuotraukoje nenurodytus produktus.

 

 1. Priešgaisrinė sauga

7.1. Renginio dalyvis privalo informuoti Renginio organizatorių apie savo elektros energijos būtinybę savo registracijos formoje .

7.2. Renginio dalyvis neturi teisės prisijungti prie elektros lizdų be raštiško Organizatoriaus elektriko sutikimo.

7.3. Renginių organizatorius yra atsakingas už gaisro padėties atveju, kaip visumos, taip pat teikia priešgaisrinės saugos taisyklės tinkamų įrenginių, tačiau stendas vietų už priešgaisrinės saugos renginio dalyvių atsakomybę. Jei dalyviui stovuose yra degių daiktų, Renginio dalyvis turi pateikti  gesintuvą.

7.4. Dalyviams parodos zonoje draudžiama:

7.4.1. palikti be priežiūros elektroninę įrangą ir technologinę įrangą;

7.4.2. naudoti ne kalibruotus saugiklių saugiklius, apsaugančius elektros tinklus;

7.4.3. išnaudoti sutrikusią technologinę įrangą, naudoti kabelius ir laidus su pažeista izoliacija;

7.4.4. valyti stendus naudojant  labai degūs skysčiai  ir degios skystis;

7.4.5. sudeginti degias medžiagas 0,5 m atstumu nuo apšvietimo įrangos;

7.4.6. naudoti netinkamą įrangą, galinčią sukelti kibirkščių, trumpųjų jungimų, šildymo.

 1. Baudos

8.1. Renginio dalyvis ir (arba) jo trečiosios šalys privalo atlyginti Renginio organizatoriui įvykio dieną patirtus nuostolius Renginio organizatoriui ir (arba) tretiesiems asmenims. Žalos ir nuostolių dydį nustato Renginio organizatorius kartu su Renginio vietos Nuomininku.

8.1.1. Jei Renginio dalyvis laiku nenustatė savo stendo, bauda yra 50 eurų.

8.1.2. Jei Renginio dalyvis renginyje naudoja alkoholinius gėrimus, nuobauda yra 250 eurų ir atsisakymas dalyvauti myexpo.lv tolesniuose renginiuose.

8.1.3. Jei Renginio dalyvis nesutvarko savo stendo po surinkimo ir išmontavimo, bausmė yra 50 eurų

8.1.4. Jei Renginio dalyvis pažeidžia darbo tvarkos taisykles Latvijos Respublikos nustatyta tvarka, bauda yra 250 eurų ir atsisakymas dalyvauti myexpo.lv vėlesniuose surengtuose renginiuose.

 1. Atšaukimo politika

9.1. Renginio dalyvis turi teisę atšaukti dalyvavimą renginyje 30 dienų iki įvykio datos, grąžinęs 50% visos sumos. Renginio organizatorius per 5 (penkias) darbo dienas perduoda dalyvio banko sąskaitai pinigus.

9.2. Renginio dalyvis turi teisę nutraukti savo dalyvavimą Renginyje anksčiau kaip prieš 30 dienų iki renginio, tačiau šiuo atveju jis praranda sumokėtą sumą iki 100%.

9.3 Jei Renginio dalyvis atsisako dalyvauti anksčiau kaip prieš 30 dienų iki Renginio, tačiau jo vietoje randa kiti dalyviai su tais pačiais ar panašiais produktais, kurie atitinka Renginio nuostatas ir yra suderinti su Renginio organizatoriumi, jis gali grąžinti sumokėtus pinigus 100%

9.4. Atšaukimas Renginio tarp Renginio organizatoriaus ir Renginio dalyvis sudaromas tik raštu.

 1. Apsauga ir draudimas

10.1. Renginio dienoje Renginio dalyvis yra atsakingas už jo stendo ir jo privataus turto saugumą.

10.2 Renginio organizatorius neatsako už dalyvio vertybes. Renginio dalyvis gali sudaryti sutartį su saugos tarnyba dėl jo stendo saugumo.

10.3 Renginio organizatorius renginio dalyvių prekes ne apdraudžia , tačiau, jei Renginio dalyvis nori, gali apdrausti.

 

 1. Bendrosios nuostatos

11.1 Renginio dieną visos pretenzijos, susijusios su prekių kokybe ir kaina, kurios gali atsirasti tarp Dalyvio (-ių) ir Renginio Pirkėjo, yra išspręstos tik išimtinai tarp Renginio dalyvio ir kito ginče dalyvaujančios puses.

11.2. Renginio organizatorius neatsako ir nedalyvauja ginčuose dėl trečiųjų šalių prieštaravimų dėl dalyvio prekės ženklo autentiškumo, patento, autorių teisių ir tt panašaus pobūdžio klausimai.

11.3. Jei Renginio dalyvis susiduria su bet kokiomis pretenzijomis dėl Renginio, Renginio dalyvis turi raštu informuoti Renginio organizatorių apie įvykio dieną. Po įvykio pretenzijos nebebus priimtos.

 1. Force majeure

12.1. Esant renginių trukdo arba neįmanoma dėl force majeure arba panašias aplinkybes (stichinių nelaimių, gaisrų, valdžios institucijas draudžiamuosius sprendimus arba nutarimus, ir kitos sąlygos, organizatorius negalėjo nei numatyti, nei išvengti savo žinioje išteklius), Renginio organizatorius turi teisę:

12.1.1.pakeisti Renginio vietą įvykio dieną. Šiuo atveju, kiek įmanoma, atsižvelgiama į Renginio dalyvio pageidavimus ir dalyvio įspėjimą iš anksto.
12.1.2. pakeisti Renginio dalyvio darbą vieta dėl nenumatytų priežasčių, kurias patyrė Renginio organizatorius. Tokie pavyzdžiai apima, pavyzdžiui, dalyvių skaičiaus padidėjimą ar sumažėjimą ir t
12.1.3.negrąžinti Renginio dalyviui pinigų, anksčiau sumokėtų už stendą (-us) mugėje, jei jie bus perkelti į kitą vietą ar datą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, jei pats renginio dalyvis nori atšaukti savo dalyvavimą mugėje.
12.1.4. grąžinti Dalyviui anksčiau už mugę sumokėtus pinigus, jei jie perkeliami į kitą vietą ar datą dėl nenugalimos jėgos, jei Dalyvis suranda kitą Dalyvį su tokiais pačiais ar panašiais gaminiais pagal Renginio taisykles ir suderinęs su Renginio organizatoriumi .

 1. Baigiamosios nuostatos

13.1. Perskaitę pirmiau nurodytas Dalyvavimo taisykles Renginyje ir atsiųsdami registracijos formą, Renginio dalyvis patvirtina, kad perskaitė juos pilnai, supranta juos ir sutinka su visais jo punktais ir sutinka su Renginio organizatoriumi dėl jų laikymosi ir vykdymo.

13.2. Dėl viešosios tvarkos sutrikdymo įvykio dienoje renginio dalyvis atsako asmeniškai, vadovaudamasis Latvijos Respublikos įstatymais.

13.3 Visi ginčai ir ginčai, jei viena ar kita Šalis nesilaiko įvykdytų dalyvavimo sąlygų, sprendžiami  abipusiu susitarimu.

13.4 Jei Šalys negali susitarti viena su kita, ginčas svarstomas Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka Arbitražo teisme.

 

PAPILDOMOS NUOSTATOS DĖL AMATŲ MUGES DALYVIŲ

 1. Mokėjimo ir pardavimo vietos

1.1. Amatininkų mugės, norinčios konkrečios vietos lauko ekspozicijoje, bus rezervuotos tik pateikus paraišką ir dalyvaujant parodoje.

1.2. Amatininkai, kurie neatitinka konkrečios Amatų mugės vietos, galės atlikti mokėjimus  vietoje. Prekybos vieta bus amatininkų mugėse.

 1. Procedūra

2.1. Dalyvis yra atsakingas už nuomojamo ploto valymą parodos metu.

2.2. Dalyvė yra atsakinga už jo nuomojamos ploto švarumą surinkus ir išmontuojant, taip pat 1 m nuo nuomojamo ploto.

2.3. Dalyvis neturi teisės nepriklausomai prisijungti prie elektros lizdų. Tai įmanoma tik padedant Organizatoriaus elektriui, kuris nustatys tikslius išvesties lizdai ir galios leidžiamumą. Registracijos formoje nurodykite, ar reikia padidinti elektros energijos kiekį.

2.4. Organizatorius neatsako už rinkos dalyvių vertybes. Rinkos dalyvis gali sudaryti susitarimą su saugos tarnyba dėl jo stendo saugumo.